Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 – Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B

11 200,00  netto

Podczas tego szkolenia skierowanego do Zarządu: kompleksowo omówimy w jaki sposób należy przygotować się do stworzenia lub odświeżenia Strategii, uwzględniając Trendy w Marketingu i Sprzedaży B2B. Co więcej wskażemy, te obszary, które są tylko interesującymi ciekawostkami oraz te, w które warto zainwestować…

Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B to ogromne wyzwanie w dobie Transformacji Cyfrowej. Podczas tego szkolenia skierowanego do Zarządu i Menedżerów B2B, kompleksowo omówimy w jaki sposób należy przygotować się do stworzenia Strategii marketingowej i sprzedażowej na lata 2020-2023. Wskażemy obszary jakie należy brać pod uwagę przy tworzeniu nowoczesnej Strategii.  Uwzględnimy przy tym Trendy jakie zachodzą w obszarze Marketingu i Sprzedaży B2B. Skonfrontujemy zagadnienia, które są aktualnie “Na Topie” z koncepcją strategii MARS1 (Marketing & Sales as ONE) i ekosystemu Marketingowo-Sprzedażowego B2B. Wskażemy te obszary w organizacji, które należy zmienić, aby umożliwić wdrożenie B2B Solution Selling, B2B Social Selling, a także oprzeć sprzedaż na ekspertach merytorycznych i przenieść obszar konkurencyjny od ceny do innych obszarów, które nie wyniszczają firmy.

Podczas tego Szkolenia dla Zarządu i Menedżerów B2B skoncentrujemy się na takich zagadnieniach jak: Programy Marketingowo – Sprzedażowe, ROI i KPI, Platformy Zaangażowania w treści eksperckie i produktowe,narzędzia dla Marketingu i Sprzedaży, znajomość Klienta B2B, budowanie nowoczesnych systemów motywacyjnych uwzględniających nowe obszary kompetencyjne.

Na koniec podyskutujemy na temat roli działu Marketingu oraz działu Sprzedaży w całym procesie współtworzenia oraz realizacji Strategii B2B. Dodatkowo przedstawimy szacunkowy poziom kosztów, jaki może się wiązać z transformacją procesów lub wdrożeniem nowych narzędzi.

Zakres tematyczny szkolenia –  Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023:

 • Omówimy najnowsze trendy w strategiach sprzedażowych i marketingowych B2B;
 • Przedstawimy nowy zakres kompetencji w dziale marketingu i sprzedaży B2B;
 • Poruszymy temat rekrutacji i utrzymania pracowników działach: marketingu i sprzedaży B2B;
 • Dowiesz się jak marketing może wspierać sprzedaż B2B;
 • Wskażemy wskaźniki KPI, które ułatwią monitorowanie efektywności działu marketingu i sprzedaży B2B;
 • Zrobimy przegląd nowoczesnych narzędzi wsparcia sprzedaży i omówimy realne koszty ich wdrożeń;
 • Poddamy dyskusji czego powinien oczekiwać zarząd od nowoczesnego marketingu i sprzedaży B2B;
 • Omówimy Trendy w Marketingu i Sprzedaży B2B i poddamy je ocenie, wskazują na te najbardziej istotne.

 

Dodatkowe linki:

 • Lista szkoleń dla Zarządu na stronie sklepu  B2BPowerMarketplace – kliknij tutaj
 • Więcej informacji o szkoleniach dla Zarządu na stronie B2BPowerAcademy.com – kliknij tutaj
 • Dodatkowe informacje na temat tego konkretnego szkolenia na stronie B2BPowerAcademy.com – kliknij tutaj

 

To szkolenie objęte jest następującymi programami:

 

Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 - Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B

MARS1 Certified – wskazuje na to, iż dane szkolenie lub warsztat prowadzimy zgodnie z założeniami Metodyki MARS1 (Marketing & Sales as ONE). Dodatkowo oznacza to, iż w trakcie trwania szkolenia duży nacisk kładziemy na zaangażowanie i współpracę zarówno działu marketingu jak i działu sprzedaży.

 

 

Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 - Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B B2BPowerAcademy.com Certified – Tym certyfikatem poświadczamy, iż został on zweryfikowany przez radę programową B2BPowerAcademy.com. Potwierdza to spełnienie wszystkich wymagań jakie stawiamy przed szkoleniami dla segmentu rozwiązań biznesowych (B2B).

 

 

Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 - Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B Praktyka/Teoria – Tym wskaźnikiem procentowym pokazujemy jaki jest udział czystej teorii, a jaki wiedzy praktycznej i zadań do wykonania przez uczestników. Warto pamiętać, iż niektóre szkolenia większy nacisk kładą na teorię, a inne z kolei na praktykę. Nawet, gdy zakupisz szkolenie, możesz z prowadzącym ustalić ile powinno być praktyki, a ile teorii.

 

 

Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 - Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B Grywalizacja – szkolenie prowadzimy w duchu pozytywnej grywalizacji. Jest to bardzo istotne ponieważ, przekłada się to na większe zaangażowanie po stronie uczestników i zmienia szkolenie w bardzo ciekawy i interesujący projekt. Z jednej Strony uczestnicy mogą się wiele dowiedzieć i nauczyć, a z drugiej strony może to być również dobra zabawa.

 

 

Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 - Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B

Pakiet Gwarancji – Szkolenie objęte jest Programem Gwarancji Satysfakcji zapewnianym przez B2BPowerGroup.com Gwarancja obejmuje: -Satysfakcja, albo zwrot pieniędzy – dajemy Ci pewność, że zakres szkolenia będzie zgodny z opisem, a także że sposób prowadzenia będzie interesujący. Jeżeli szkolenie nie spełni Waszych oczekiwań, to wystarczy to zgłosić po szkoleniu, a zwrócimy pieniądze. -Zastępstwo na wypadek choroby prowadzącego; -Poziomu merytoryczny zweryfikowany- nasi eksperci weryfikują umiejętności i wiedzę trenera oraz zakres merytoryczny szkolenia; -Dostosowanie pod potrzeby B2B – sprawdzamy czy trener, a także zakres tematyczny odpowiada segmentowi B2B

Agenda

Obszary tematyczne poruszane podczas szkolenia opisane są w zakładce “Opis”. Poniżej prezentujemy godzinowy rozkład modułów. Jeżeli chcesz ustalić inny zakres godzinowy, prosimy o kontakt.

8:45 – 9:00 kawa poranna

9:00 – 9:15 – rozpoczęcie szkolenia oraz omówienie agendy

9:15 – 10:00 – MODUŁ 1

10:00 – 10:10 – przerwa

10:10 – 10:55 – MODUŁ 2

10:55 – 11:05  – przerwa

11:05 – 11:50 – MODUŁ 3

11:50 – 12:00 – przerwa

12:00 – 12:45 – MODUŁ 4

12:45 – 13:45 – lunch

13:45 – 14:30 – MODUŁ 5

14:30 – 14:40 – przerwa

14:40 – 15:25 – MODUŁ 6

15:25 – 15:35 – przerwa

15:35 – 16:20 – MODUŁ 7

16:20 – 17:00 – Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Prowadzący

Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanych trenerów B2BPowerAcademy.com

Główny prowadzący:
Wiktor Łyczko – strateg i praktyk Sprzedaży i Marketingu B2B. Certyfikowany trener metodyki MARS1 (Marketing & Sales as ONE), która zakłada ścisłą współpracę między działem marketingu i sprzedaży B2B. Założyciel B2B Power Group. Redaktor naczelny B2B Power Talks oraz B2B Power Insight. Doświadczenie w pracy i szkoleniu zespołów Sprzedaży B2B oraz Marketingu B2B zarówno dużych organizacji międzynarodowych, ale także dynamicznie rozwijających się start-upów i scale-upów, które są notowane na liście Top 500 i Top50 firmy Deloitte.

Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 - Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B

Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 - Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B     Strategia Marketingu i Sprzedaży B2B na 2020-2023 - Szkolenie dla Zarządu i Menedżerów B2B

Dyplomy

Dyplomy uczestnictwa:

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma DYPLOM potwierdzający uczestnictwo. Dyplom będzie również zawierał opis obszarów tematycznych poruszanych na szkoleniu.

Formuła

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Składa się z prezentacji interaktywnych, które są uzupełniane quizami, konkursami i ankietami. Uczestnicy mają realny wpływ na przebieg szkolenia, a także na to jak głęboko zostaną omówione poszczególne obszary. Wszystko po to, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb każdego z Klientów.

Tech

Liczebność grupy:

4-12 osób

Miejsce prowadzenia szkolenia:

Szkolenie odbywa się w siedzibie Klienta zazwyczaj w sali konferencyjnej. Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia w innym, wskazanym przez Klienta miejscu. Cena nie uwzględnia wynajęcia zewnętrznej sali.

Wyposażenie sali szkoleniowej:

Sala powinna być wyposażona w:

 • Minimum 1 rzutnik (preferowane 2)
 • Nagłośnienie (opcjonalnie)
 • 1 flipchart lub tablicę multimedialną (opcjonalnie)
 • Szybki Internet bezprzewodowy
0